भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, July 11, 2013

१०६२. सुन्दरोऽपि सुशीलोऽपि कुलीनोऽपि महाधनः |

शोभते न विना विद्यां विद्या सर्वस्य भूषणम् ||

अर्थ

जरी एखादी व्यक्ती देखणी असली; त्याच चारित्र्य चांगलं असलं; घरंदाज असली; श्रीमंत सुद्धा असली; तरीही शिक्षणाशिवाय [प्रतिष्ठीतपणे] मिरवू शकत नाही. सर्वांनाच विद्या हे भूषण आहे.

No comments: