भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, May 23, 2011

३५४. कृतार्थः स्वामिनं द्वेष्टि ;कृतदारस्तु मातरम्‌ |

जातापत्या पतिं द्वेष्टि ; गतरोगश्चिकित्सकम् ||

अर्थ

[उद्देश] साध्य झाला कि नोकर मालकाला टाळू लागतो; लग्न झालं कि मुलगा आईला विसरतो; मूल झालं कि पत्नी पतीकडे दुर्लक्ष करू लागते आणि आजारातून उठल्यावर रोगी वैद्याकडे फिरकत नाही.

No comments: