भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, April 2, 2014

१२३६. प्रजापीडनसंतापात्समुद्भूतो हुताशनः |

राज्ञः कुलं श्रियं प्राणान्नादग्ध्वा विनिवर्तते ||

अर्थ

प्रजेला त्रास दिल्यामुळे झालेल्या तळतळाटातून निर्माण झालेली आग राजाच [प्रशासकाचं] वैभव; घराणं आणि प्राण नष्ट केल्याशिवाय शांत होत नाही.

No comments: