भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, May 22, 2014

१२७६. निरक्षरे वीक्ष्य महाधनत्वं विद्यानवद्या विदुषा न हेया |

रत्नावतंसाः कुलटा: किमार्यनार्यो कुलटा भवन्ति ||

अर्थ

अशिक्षित माणूस खूप श्रीमंत आहे असं दिसल्यामुळे विद्वानाने आपल्या उत्कृष्ट अशा विद्येकडे [उच्चशिक्षणाकडे] दुर्लक्ष करू नये. [आपण मनापासून ज्ञानार्जन करावं. पैसा कमी मिळतो याची खंत बाळगू नये.] वाईट चालीच्या बायका जडजवाहीरानी मढलेल्या पाहून गर्तीच्या स्त्रिया कधी सुशीलपणा सोडतात काय?

No comments: