भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, March 24, 2014

१२३१. शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निधनाः |

तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः मणयो यैरर्घतः पातिताः ||

अर्थ

ज्यांनी विद्यार्थ्यांना उत्तम विद्यादान केलं आहे असे; ज्याचं सुंदर लिखाण शास्राला धरून मांडलेले आहे असे, सुप्रसिद्ध विद्वान ज्या राजाच्या राज्यात गरिबीत दिवस कंठत असतील तो त्या राजाचा मठ्ठपणा आहे. ते विद्वान काय पैशाशिवाय देखील ईश्वर असतात. रत्नांची किंमत ज्यांनी त्यांच्या मोलापेक्षा कमी केली त्या  परीक्षकांचाच धिक्कार असो. [ रत्नांची किंमत त्यामुळे कमी होत नाही.]

No comments: