भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Sunday, February 9, 2014

१२०२. पदे पदे च रत्नानि योजने रसकूपिका |

भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुन्धरा ||

अर्थ = [खरं तर ] ही वसुंधरा [संपत्तीचा साठा असणारी पृथ्वी] तिचामध्ये भरपूर रत्ने [जातौ जातौ यत् उत्कृष्टं तत् रत्नम् इति कथ्यते - सर्व प्रकारातल्या सर्वात चांगल्या गोष्टी ही रत्नच आहेत] आहेत. पावलो पावली रत्न आहेत आणि दोन मैलावर अमृताच्या विहिरी [उत्कृष्ट संधी] आहेत पण दुर्दैवी लोकांना ते दिसतच नाही.

No comments: