भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, December 13, 2013

११६४. यशस्करे कर्मणि मित्रसङ्ग्रहे प्रियासु नारीष्वधनेषु बन्धुषु |

कृतौ विवाहे व्यसने रिपुक्षये धनव्ययस्तेषु न गण्यते बुधैः ||
अर्थ
मित्रांसाठी; कीर्तिदायक कामासाठी; आवडत्या स्त्री साठी; गरीब नातेवाईकांसाठी; लग्नात केलेला; संकटातून सुटण्यासाठी केलेला; शत्रूंच पारिपत्य करण्यासाठी केलें; खर्चाबद्दल शहाणे लोक दुःख करीत नाहीत. [मनापासून तो खर्च करतात.]

No comments: