भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Sunday, September 30, 2012

७९६. किं वाच्यं सूर्यशशिनोर्दारिद्य्रं महतां पुर: |

दिनरात्रिविभागेन परिधत्तो यदम्बरम् ||
अर्थ

थोरामोठ्यांच्या पुढे सूर्य आणि चन्द्र यांच्या दारिद्र्याचे काय वर्णन करणार? अहो ते अम्बर सुद्धा [आकाश आणि वस्त्र ] एकजण दिवसा आणि रात्री असं वाटून घेतात [अम्बर सुद्धा यांच्या कडे फारस नाहीये म्हणून सूर्य दिवसा आणि चन्द्र रात्री असं वाटून वापरतात.]

1 comment:

sagarkatdare said...

Atishay Stutya Upakram ahe..faar chhan...
Shubhechcha..keep it up.