भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, June 14, 2013

१०३८. दरिद्रता समायाता स्वालस्यस्यैव कारणात् |

श्रीमन्तो हि श्रमाज्जाताः श्रमे लक्ष्मीः प्रतिष्ठिताः ||

अर्थ

स्वतःच्या आळशीपणामुळे गरिबी आली आहे आणि स्वतः कष्ट केल्यामुळे श्रीमंती आली आहे. लक्ष्मी [संपत्तीची देवता] श्रमांवर विराजमान होते.

No comments: