भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, January 20, 2014

११९३. वयसि गते क: कामविकार: क्षीणे वित्ते क: परिवार: |

शुष्के तीरे क: कासार: ज्ञाते तत्त्वे क: संसार: ||

अर्थ

तारुण्य संपल्यावर काम चाळे करता येत नाहीत; श्रीमंती आटल्यावर लवाजमा नाहीसा होतो. पाणी आटलं तर तलावाचा काही उपयोग नाही; एकदा तत्वज्ञान झालं की संसाराची काही कटकट रहात नाही. [ज्ञात्याला त्यामुळे काही दुःख-गोंधळ-तणाव होत नाही.]

1 comment:

Pallavi Dekhane said...

Sarvach subhashite arthasahit khup sundarpane lihile ahet..tyabaddal dhanyawad... asech amulya amrutdnyan yapudhehi akhand milat rahave hi vinanti.