भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, January 6, 2014

११८३. अर्थानर्थौ विनिश्चित्य व्यवसायं भजेत हि |

गुणतः सङ्ग्रहं कुर्याद्दोषतस्तु विसर्जयेत् ||

अर्थ

कुठलही काम करण्यापूर्वी त्याचे फायदे-तोटे [उपयोग -त्रास] याबद्दल सखोल विचार करावा. ते करायचा विचार गुणांवर ठरवावा. दोष असतील तर मात्र [करायचा विचार] सोडून द्यावा.

No comments: