भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, December 17, 2012

८७३. मृद: परिभवो नित्यं; वैरं तीक्ष्णस्य नित्यशः |

उत्सृज्य तद् द्वयं तस्मान् मध्यां वृत्तिं समाश्रयेत् ||

अर्थ

जे फार मऊ राहतात त्यांचा नेहमी अपमान होतो. जे स्वभावाने कठोर असतात, त्यांच्याशी [इतरांचा] सारखा झगडा होतो. त्यामुळे हे दोन्ही गोष्टी टाळून मध्यम मार्ग धरावा.

No comments: