भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, April 5, 2013

९७३. सुभाषितमयैर्द्रव्यैः सङ्ग्रहं न करोति यः |

प्रस्तावयज्ञे सम्प्राप्ते कां प्रदास्यति दक्षिणाम् ||

अर्थ

ज्या माणसाकडे सुभाषित रूपी संपत्तीचा साठा नसेल तो मनुष्य गप्पाष्टक रूपी यज्ञ सुरु झाल्यावर दक्षिणा काय देईल? [ गप्पा झोडायला सुरवात झाल्यावर सुभाषितांच्या चटपटीत पेरणीने गप्पांना एकदम रंग चढतो. यज्ञात जशी दक्षिणा तशी गप्पात सुभाषित.]

No comments: