भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, April 15, 2013

९८२. न मोक्षो नभस: पृष्ठे न पाताले न भूतले |

मोक्षो हि चेतो विमलं सम्यग्ज्ञानविबोधितम् ||

अर्थ

मोक्ष हा कुठे आभाळात नाहीये; पाताळात नाही आणि पृथ्वीवर सुद्धा कुठे वसलेला नाही. मोक्ष म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही तर विशुद्ध आत्मज्ञानाने जागृत झालेले निर्मल मन.

No comments: