भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 26, 2012

८५०. अफलानि दुरन्तानि समव्ययफलानि च |

अशक्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षणः ||

अर्थ

ज्या गोष्टी फलदायी होणार नाहीत; पूर्ण होई पर्यंत अतिशय त्रास आहे; जे करण्यात फायदा आणि तोटा सारखाच आहे, जे घडण अशक्य आहे, अशा गोष्टी शहाण्या माणसाने करायला सुरवात करू नये.

No comments: