भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, November 16, 2012

८४२. पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाह: प्रतिक्रिया |

शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते ||

अर्थ

जलाशय [तुडुंब] भरून वाहायला लागला असेल, तर त्याला पाट  काढणं हा इलाज आहे. अतिशय शोक झाला असता रडण्यानेच मन थोडसं शान्त होत.

No comments: