भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 26, 2012

८५१. वक्तार: किं करिष्यन्ति श्रोता यत्र न विद्यते |

नग्नक्षपणके देशे रजक: किं करिष्यति ||

अर्थ

जिथे श्रोते नाहीत तिथे भाषण करणारे काय बोलणार? दिगंबर [जैन] संन्याशांच्या प्रदेशात धोबी कोणते कपडे धुणार?

No comments: