भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, November 12, 2012

८४१. निजदोषावृतमनसामतिसुन्दरमेव भाति विपरीतम् |

पश्यति पित्तोपहत: शशिशुभ्रं शङ्खमपि पीतम् ||

अर्थ

स्वतःच्या दोषांमुळे ज्यांच मन झाकाळून गेलं आहे, त्यांना अतिशय चांगल्या गोष्टी सुद्धा उलट दिसतात. [आणि वाईट वस्तु चांगल्या सुद्धा भासू शकतात.] जसं फार पित्त झालेल्या माणसाला चंद्राप्रमाणे शुभ्र असा शंख पिवळा दिसतो.

No comments: