भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, October 25, 2012

८२४. अवज्ञात्रुटितं प्रेम नवीकर्तुं क ईश्वर: |

सन्धिं न याति स्फुटितं लाक्षालेपेन मौक्तिकम् ||

अर्थ

अपमानामुळे तुटलेले प्रेम पुन्हा निर्माण करण्यास कोण बरे समर्थ आहे? [एखाद्याचा अपमान केल्यावर पुन्हा त्याला प्रेम वाटणं फार कठिण आहे.] जसं फुटलेला मोती लाखेचा लेप लावून पुन्हा सांधता येत नाही.

No comments: