भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, November 12, 2013

१३३७. कृतार्थः स्वामिनं द्वेष्टि कृतदारस्तु मातरम् |

जातापत्या पतिं द्वेष्टि गतरोगश्चिकित्सकम् ||

अर्थ

सर्व आकांक्षा पूर्ण झाल्यावर [नोकर] मालकाचा द्वेष [कंटाळा; निंदा] करतो. लग्न झालेला मुलगा आईचा द्वेष करतो. [त्याला पहिल्या इतक आईच कौतुक रहात नाही; तिच्या चुका खूप होतात असं वाटत] मुल झाल्यावर बाई पतीचा द्वेष करते. [नवऱ्यापेक्षा मुलाची बाजू भांडणात  घेते; मुलाला अधिक महत्व देते] बरा झाल्यावर आजारी मनुष्य डॉक्टरच म्हणण तेवढस मनावर घेत नाही; [कुपथ्य करतो.]

No comments: