भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, November 26, 2013

११५१. शिरसा विधृता नित्यं तथा स्नेहेन पालिता: |

केशा अपि विरज्यन्ते निःस्नेहा: किं न सेवकाः ||

अर्थ

ज्यांना [आपण] नेहमी [अगदी] डोक्यावर घेतलंय [=एवढा मान देतोय] स्नेहानी [प्रेमानी, तेल चोपडतोय] ते केस [इतक करून सुद्धा] विरक्त [प्रेम टाकून देतात]. काळा रंग जाऊन पांढरे होतात. तर स्नेह [जीव लावला नाही तर नोकर काय प्रेमानी [आपलं काम] करणार?

No comments: