भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, February 18, 2013

९३१. शत्रुवाक्यामृतं श्रुत्वा तेन सौहार्दमार्जवम् |

न हि धीरेण कर्तव्यमात्मन: शुभमिच्छता ||

अर्थ

आपलं स्वतःच कल्याण व्हावं अशी इच्छा असणाऱ्या माणसाने, शत्रूच गोडगोड बोलणं ऐकून, त्यासाठी मैत्री किंवा सरळपणे वागायचं असं करू नये. [ते फसवण्यासाठीच असत.]

No comments: