भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, February 27, 2013

९३८. कान्पृच्छामः सुराः स्वर्गे निवसामो वयं भुवि |

किं वा काव्यरसः स्वादुः ? किं वा स्वादीयसी सुधा ? ||

अर्थ

[सुंदर असा] काव्यरस हा [अधिक] मधुर असतो का अमृत अधिक मधुर असतं. [इतकं काव्य आम्हाला मधुर लागत] हे आम्ही विचारावं तरी कोणाला? आपण तर इथं पृथ्वीवर राहतो [आणि अमृतपान करणारे] देव तर स्वर्गात राहतात. [आम्हाला तर काव्यरस हाच अधिक मधूर भासतो.]

No comments: