भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, February 15, 2013

९२८. सत्येन रक्ष्यते धर्मो; विद्या योगेन रक्ष्यते |

मृजया रक्ष्यते रूपं: कुलं वृत्तेन रक्ष्यते ||

अर्थ

सत्याने धर्माचं रक्षण होत; [सतत] अभ्यासाने विद्येच संवर्धन होत; स्वच्छता राखण्याने सौंदर्याची जोपासना करता येते; चांगल्या वर्तनाने घराण्याचा लौकिक वाढतो.

No comments: