भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, March 22, 2013

९६२. अतीत्य बन्धूनवलङ्घ्य मित्राण्याचार्यमागच्छति शिष्यदोषः |

बालं ह्यपत्यं गुरवे प्रदातुर्नैवापराधोऽस्ति पितुर्न मातुः || पञ्चरात्र  भास

अर्थ

विद्यार्थ्याला [नीट येत नसेल तर त्याबद्दलचा] दोष नातेवाईकांना सोडून देऊन; मित्रांना टाळून शिक्षकाच्या माथ्यावर फुटतो. लहानपणीच मूल शिक्षकाच्या स्वाधीन केल्यामुळे, ही चूक आईची नसते की बापाची नसते. [मुलांना येई पर्यंत शिकवणे ही शिक्षकाची जबाबदारी आहे.]

No comments: