भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, March 8, 2013

९४८. अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः |


धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः || मनुस्मृति

अर्थ

अडाणी लोकांपेक्षा जे पुस्तक जवळ ठेवतात ते बरे. ग्रंथसंग्रह करणारांपेक्षा जे [त्यातला मजकूर] पाठ करतात ते चांगले. [नुसतं] पाठ करणारांपेक्षा अर्थ ज्यांना समजतो ते चांगले आणि त्याही पेक्षा जे त्या गोष्टी आचरणात आणतात ते सर्वात चांगले.

No comments: