भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, January 30, 2013

९१३. खादन्न गच्छेदध्वानं न च हास्येन भाषणम् |

शोकं न कुर्यान्नष्टस्य स्वकृतेरपि जल्पनम् ||

अर्थ

रस्त्याने खात खात चालू नये. बोलताना [उगाचंच] हसू नये. [हरवलेल्या वस्तूंचे किंवा] गेलेल्या [माणसाचे] दु:ख करत बसू नये आणि स्वतःच्या कर्तृत्वाची शेखी मिरवू नये.

No comments: