भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, January 14, 2013

८९३. अयं स काल: सम्प्राप्त: प्रियो यस्ते प्रियंवद |

अलङ्कृत इवाभाति येन संवत्सर: शुभ: || वाल्मिकी रामायण

अर्थ

हे मधुरभाषी [लक्ष्मणा] तुला आवडणारा हा [ऋतु] आला आहे. ह्या [थंडीच्या] दिवसांमुळे जणू काही हे सुंदर वर्ष शोभून दिसत आहे

No comments: