भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, January 4, 2013

८८५. नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः |

आ मृत्योः श्रियमन्विच्छेनैनां मन्येत दुर्लभाम् | |

अर्थ

आपण याच्या आधी खूप गरीब होतो म्हणून स्वतःला कमी लेखू नये. [अगदी म्हातारपणी सुद्धा ] मरण येई पर्यंत [न्याय्य मार्गाने] संपत्ती मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. ती मिळणे फार कठीण आहे असे समजू नये.

No comments: