भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, January 21, 2013

९०२. बकवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् |

वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् || मनुस्मृति

अर्थ

बगळ्याप्रमाणे [गुपचूप; एकाग्रतेने भरपूर] संपत्ती [कशी मिळवावी याबद्दल] विचार करावा. शौर्य गाजवावं सिंहासारखं, झडप घालावी लांडग्या सारखी [आणि पळून जायची वेळ आली तर] सशासारखं निसटावं.

1 comment:

kalyani joshi said...

Thank you! Good collection.... Indeed useful.