भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, January 8, 2013

८८८. आकारेणैव चतुरास्तर्कयन्ति परेङ्गितम् |

गर्भस्थं केतकीपुष्पमामोदेनैव षट्पदाः ||

अर्थ

दुसऱ्याच्या मनातली गोष्टीचा  हुशार लोक त्यांच्या वागण्यावरून [चांगला] अंदाज करतात. अगदी कळीमधे असलेलं केवड्याच फूल त्याच्या सुगंधामुळे भुंगे ओळखतात, त्याचप्रमाणे हे असत.

No comments: